BİLİMSEL PROGRAM


  05 KASIM 2020
15:00 - 22:00

DAVRANIŞ NÖROLOJİSİ KURSU

15:00 - 17:00

Oturum Başkanları : Başar Bilgiç, Öget Öktem

Davranışsal Nöroanatomi
Hakan Gürvit

Demans Hastalıklarında Anamnez
Ayşe Bingöl

Hekim Gözünden Mental Durum Değerlendirmesi
Aslı Demirtaş Tatlıdede

Nöropsikolog Gözünden Mental Durum Değerlendirmesi - Hangi Hastada Hangi Nöropsikolojik Testler?
Şükriye Akça Kalem

17:00 - 17:15 Ara
17:15 - 18:45

Oturum Başkanları : Şükrü Torun, Okan Doğu

Kognitif Tutulum Paternleri ve İlişkili Demanslar
Mustafa Seçkin

Hareket Bozukluğu Perspektifinden Demanslı Hastaya Yaklaşım
Serhat Özkan

Psikiyatrik Semptomlar Yelpazesinden Demanslı Hastaya Yaklaşım
Eylem Cankurtaran

18:45 - 20:00 Ara
20:00 - 22:00

Demans Tanısında Yardımcı Yöntemler

Oturum Başkanları : Yahya Karaman, Sevilhan Artan

Demans Tanısında Yapısal Görüntüleme
Başar Bilgiç

Demans Tanısında PET Görüntüleme
Gözde Özkan

Demans Tanısında Biyobelirteçler
Erdinç Dursun

Demanslarda Genetik Değerlendirme
Ebru Erzurumluoğlu

  06 KASIM 2020
09:45 - 10:00

Açılış

10:00 - 11:30

Demansta Yeni Gelişmeler

Oturum Başkanları: Mustafa Bakar, Esen Saka Topçuoğlu

Alzheimer Hastalığında Yeni Hayvan Modelleri
New Animal Models in Alzheimer’s Disease

Çağhan Kızıl

Yeni bir kavram - LATE (Limbik Tutulumlu Yaş İlişkili Demans)
Esen Saka Topçuoğlu

Demanslarda Geliştirilmekte Olan Yeni Biyobelirteçler
Özge Yılmaz Küsbeci

11:30 - 12:30

UYDU SEMPOZYUM

Moderatör: Neşe Tuncer Elmacı

Alzheimer Hastalığının Güncel Tedavisinde Memantin XR
Mustafa Bakar

12:30 - 14:00 Ara
14:00 - 15:30

Ana Oturum

Oturum Başkanları: Murat Emre, Haşmet Hanağası

Alzheimer Hastalığı Genetiğinde Yeni Gelişmeler
Recent Advances in the Genetics of Alzheimer's Disease

John Hardy

Otoimmün Kökenli Kognitif Bozukluklarda Tanı ve Tedavi
Diagnosis and Treatment of Immune-based Cognitive Disorders

Sarosh Irani

15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 17:15

Yaşlı Hastalarda Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları: Mehmet Akif Karan, Gülistan Bahat

Yaşlıda Metabolik Değişiklikler
Burcu Balam Doğu Yavuz

Yaşlı ve Demanslı Hastada İhmal ve İstismar
Gülfizar Sözeri Varma

Akılcı İlaç Konuşması

16:45 - 17:15
Yaşlı Hastalarda Polifarmasi ve İlaç Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Birkan İlhan

17:15 - 18:15

Başka Bir Perspektiften Osteopoporoz ve Hiperkolestrolemi

Oturum Başkanları: Görsev Yener, Gülsen Babacan

17:15 - 17:45
Alzheimer Hastalığında Düşme Riski ve Osteoporoz
Nilay Şahin

17:45 - 18:15
Kolesterol Yalan mı Gerçek mi?
Ahmet Karabulut

18:15 - 19:30 Ara
19:30 - 20:30

UYDU SEMPOZYUM

Alzheimer Hastalığı ve Komorbid Durumlar

Moderatör:
Haşmet A. Hanağası

Alzheimer Hastalığı ve Küçük Damar Hastalıkları
Esen Saka Topçuoğlu

Sebep mi? Sonuç mu? Alzheimer ve Depresyon
Işın Baral Kulaksızoğlu

  07 KASIM 2020
09:30 - 11:00

Tedavi Oturumu

Oturum Başkanları: Neşe Tuncer Elmacı, Aynur Özge

Alzheimer Hastalığında Devam Eden İlaç Çalışmaları Ne Durumda?
Gökhan Erkol

Alzheimer Hastalığı Güncel Tedavisinde Doğrular ve Yanlışlar
Hüseyin Alparslan Şahin

Demans Hastalıklarında Antidepresan ve Antipsikotik Kullanımı
Tuğba Özel Kızıl

11:00 - 11:15 Ara
11:15 - 12:45

Demansda Uyku ve Egzersiz

Oturum Başkanları: Demet Özbabalık Adapınar, Figen Güney

Sağlıklılar ve Demans Hastalarında Uyku-Kognisyon İlişkisi
Gülçin Benbir

Alzheimer Hastalığında Uyku Bozuklukları ve Tedavisi
Derya Karadeniz

Demans Öncesi ve Sonrasında Fiziksel ve Zihinsel Egzersizler
Demet Özbabalık Adapınar

12:45 - 13:45 Ara
13:45 - 14:45

UYDU SEMPOZYUM

Moderatör: Murat Emre

Tartışma: Erken Evre Demans Hastasında Hukuki Ehliyet Saptanabilir: Evet - Hayır
Işın Baral Kulaksızoğlu, Coşkun Yorulmaz

14:45 - 15:45

Öğreten Vakalar

Moderatör: Haşmet Hanağası, Hüseyin Alparslan Şahin
Sunanlar: Ufuk Ergün, Nilgün Çınar, Yıldız Değirmenci, Murat Gültekin, Nazlı Durmaz Çelik, Bedia Samancı

15:45 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00

UYDU SEMPOZYUM

Moderatör: Murat Emre

Alzheimer Tedavisinde Kilit Kararlar: Ne, Ne Zaman, Ne ile, Ne kadar?
Başar Bilgiç

17:00 - 18:30

Psikiyatri Oturumu

Oturum Başkanları: Işın Baral Kulaksızoğlu, Melda Bozluolcay

Altıncı Alan Olarak Sosyal Kognisyon
Emre Bora

Frontotemporal Demansın Davranışsal Belirtileri mi? Alzheimer Hastalığının Frontal Varyantı mı?
Özlem Aki Erden

Demansta Uygunsuz Cinsel Davranışlar ve Tedavi Yöntemleri
Berker Duman

  07 KASIM 2020, Cumartesi
Aile Hekimliği Uygulamasında Demans Hastası Değerlendirme Kursu
13:00 - 15:00

Kurs Koordinatörü : Nil Tekin

I. OTURUM

13:00 - 13:30
Unutkanlığı Olan Hastaya Yaklaşım
Demet Özbabalık Adapınar

13:30 - 14:00
Kavramlara Genel Bakış: Demans Nedir? Alzheimer Nedir?
Hüseyin Alparslan Şahin

14:00 - 14:30
Korunmak Mümkün müdür?
Zeynep Tüfekçioğlu

14:30 - 15:00
Demansta Nöropsikolojik Değerlendirme
Şükriye Akça Kalem

15:00 - 15:30 Ara
15:30 - 17:30

II. OTURUM

15:30 - 16:00
Demans Hastasında Tanı Yöntemleri
Aynur Özge

16:00 - 16:30
Demans Hastasında Tedavi Yaklaşımları
Nazlı Durmaz Çelik

16:30 - 17:00
Demans Hastalığında Evreler ve Sevk Kriterleri
Özge Yılmaz Küsbeci

17:00 - 17:30
Birinci Basamakta Demans Hastasının İzlem ve Bakımında Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Nil Tekin

17:30
Kapanış

  08 KASIM 2020
09:00 - 10:20

SÖZEL BİLDİRİLER 1

Oturum Başkanları: Gökhan Erkol, Ebru Barçın

10:20 - 11:40

SÖZEL BİLDİRİLER 2

Oturum Başkanları: Mustafa Bakar, Pervin İşeri

11:40 - 12:00 Ara
12:00 - 13:20

SÖZEL BİLDİRİLER 3

Oturum Başkanları: Türker Şahiner, Barış Topçular

13:20 - 13:40 Kapanış


  Programı PDF olarak indir